REKISTERINPITÄJÄ

Autokorjaamo Romppanen Oy, Raatekankaantie 22b, 80100 JOENSUU, Tietosuojaa koskevat asiat: vm@romppanenoy.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Autokorjaamo Romppanen Oy käsittelee henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. Käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Lisäksi käsittelemme tarjouspyyntölomakkeiden kautta lähetettyjä yhteydenottoja mahdollisen sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana. Käsittelemme meille lähetettyjä työhakemuksia rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Tilastoimme verkkosivustojemme käyttöä Google Analytics – palvelua käyttäen. Hyödynnämme tilastoinnin avulla keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämisessä. Käytön tilastointi perustuu oikeutettuun etuumme kehittää tarjoamiamme palveluita.

Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuojaasetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Autokorjaamo Romppanen Oy ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
• Yksilöinti- ja yhteystiedot
• Tiedot palveluista
• Yhteydenottojen sisältö ja muut tiedot
• Sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä laskutustiedot

Saamme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä. Lomakkeissa pakollisiksi merkityt tiedot ovat mahdollisen palvelun toimittamisen edellytys.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Säilytämme henkilötietoja seuraavasti: Meille lähetetyt yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: 1 vuosi Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika Verkkopalveluiden käytön tilastotiedot: 26 kuukautta Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: 2 vuotta Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä.

 

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:
• Google (Analytics-palvelun osalta)
• Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
• Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
• Viranomaiset lain edellyttämänä
• Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Autokorjaamo Romppanen Oy käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.